Được cài đặt App Electronic Signage kết nối phần mềm CMS Digital Signage, giúp cho việc quản trị và quản lý tất cả các thiết bị trên cùng một hệ thống thông qua kết nối Online.Tuy sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội nhưng các hình thức quảng cáo ngoài trời tại TPHCM không ph�… Read More